Page 2 - 2.Google-Meet-001
P. 2

Google Meet


               Google Meet คือ แอปพลิเคชันจัดการประชุมทางวิดีโอกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก

            องค์กร ตัวอย่างเช่น การประชุมทางวิดีโอกับทีมต่างประเทศ การสัมภาษณ์ทางไกล จัดการสัมมนา

            ผ่านเว็บ และอื่น ๆ บริการที่สร้างขึ้นมาส าหรับการประชุมทางธุรกิจที่ปลอดภัยอย่าง Google Meet
            ให้เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและใช้งานได้ส าหรับทุกคน

               Google Meet มีฟีเจอร์ต่อต้านการลักลอบใช้บัญชี รักษาความปลอดภัยให้กับการควบคุม

            การประชุม และรองรับตัวเลือกการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนหลายแบบรวมถึงคีย์ความปลอดภัย เพื่อให้

            การประชุมมีความปลอดภัย ธุรกิจ โรงเรียน และองค์กรอื่น ๆ จะสตรีมการประชุมแบบสดได้โดยมี
            ผู้ชมสูงสุด 100,000 คนภายในโดเมน

               ผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอออนไลน์ได้จากคอมพิวเตอร์ของตนเอง

            โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ โดยที่ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้เข้าร่วมจะ
            เข้าร่วมได้จากแอป Google Meet
   1   2   3   4   5   6   7