เมื่อพนักงานหรือคณาจารย์ต้องการขอติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows หรือ Microsoft Office ที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ของมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมกรอกแบบฟอร์มการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ Microsoft Volume License ให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Windows หรือ Microsoft Office และติดตั้ง License ให้

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอ Microsoft License

Picture22

 

ขั้นตอนการติดต่อ

Picture23