เมื่อบุคลากรทำการลงทะเบียน Mac Address กับศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว เมื่อต้องการ Login เข้าใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย ระบบจะทำการตรวจสอบ Mac Address ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันตัวตน และจะทำการ Login เข้าใช้งานระบบ Internet ให้โดยอัตโนมัติ

   เมื่อบุคลากรต้องการขอเพิ่ม Mac Address ให้มาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์โดยนำบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานมาด้วยทุกครั้งหรือดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ http://www.ubru.ac.th/form/Mac%20Address-22.pdf กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำส่งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอลงทะเบียน Mac Address สำหรับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่

Picture12

 

 

ขั้นตอนการติดต่อ

Picture13