กรณีที่เป็นบุคลากรใหม่หรือยังไม่มี User Login Internet ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ http://cc.ubru.ac.th/cc.ubru/images/download/form-cc-01.pdf

    อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาการ Login เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่ได้ สามารถมาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่มาด้วยทุกครั้ง

ตัวอย่างแบบฟอร์มอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่

Picture3

 

ขันตอนการติดต่อ

Picture7