กรณีที่เป็นบุคลากรใหม่หรือยังไม่มี E-mail ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดที่ลิงค์ http://cc.ubru.ac.th/cc.ubru/images/download/form-cc-01.pdf

     อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาในการใช้งาน E-Mail ของมหาวิทยาลัย สามารถมาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่มาด้วยทุกครั้ง

ตัวอย่างแบบฟอร์มอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่

Picture3

 

ขั้นตอนการติดต่อ

Picture5