นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับ E-mail ของมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติเมื่อนักศึกษาได้รายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถตรวจสอบ E-mail ของตนเองได้ที่ระบบจองรายวิชาเรียน reg.ubru.ac.th ซึ่งจะปรากฏชื่อ E-mail ที่มุมบนด้านขวามือในระบบ

       เมื่อนักศึกษามีปัญหาในการใช้งาน E-Mail ของมหาวิทยาลัย ให้มาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาด้วยทุกครั้ง และกรอกข้อมูลแจ้งปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ถูกต้องแล้วนำส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบปัญหา

ตัวอย่างแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

Picture1

 

ขั้นตอนการติดต่อ

 

Picture2