เมื่อพนักงานหรือคณาจารย์ต้องการขอติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows หรือ Microsoft Office ที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ของมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมกรอกแบบฟอร์มการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ Microsoft Volume License ให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Windows หรือ Microsoft Office และติดตั้ง License ให้

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอ Microsoft License

Picture22

 

ขั้นตอนการติดต่อ

Picture23

    เมื่อคอมพิวเตอร์ของบุคลากรหรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ สามารถนำมาติดต่อขอใช้บริการ IT Clinic ของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้โดยกรอกแบบฟอร์มแล้วยื่นกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้บริการ เจ้าของเครื่องต้องสำรองข้อมูลให้เรียบร้อย เมื่อข้อมูลสูญหายศูนย์คอมพิวเตอร์จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะหน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดีเท่านั้น

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอใช้บริการ IT Clinic

Picture14

 

ขั้นตอนการติดต่อ

Picture15

ขั้นตอนการขอติดตั้งโปรแกรม MIS ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย   

   เมื่อบุคลากรต้องการขอติดตั้งระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยให้ติดต่อโดยตรงกับศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมกรอกแบบฟอร์มการขอติดตั้ง ระบบ MIS และขอเพิ่ม User ในการเข้าใช้งานระบบและดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการติดตั้งโปรแกรม MIS และเพิ่ม User ให้

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบ MIS

Picture16

 

ขั้นตอนการติดต่อ

Picture21

 

 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรม MIS ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เมื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีปัญหาในการใช้งานระบบ MIS สามารถติดต่อมายังศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา โดยแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3211, 3203 และ 3204

ขั้นตอนการติดต่อ

Picture18

 

ขั้นตอนการขอยกเลิกการใช้งานระบบ MIS ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

    เมื่อบุคลากรต้องการยกเลิกการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยให้ติดต่อโดยตรงกับศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมกรอกแบบฟอร์มการขอยกเลิก User Account ของระบบ MIS และดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการลบ User Account ออกจากระบบ

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอยกเลิกใช้บริการระบบ MIS

Picture19

ขั้นตอนการติดต่อ

Picture20

   เมื่อบุคลากรทำการลงทะเบียน Mac Address กับศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว เมื่อต้องการ Login เข้าใช้งานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย ระบบจะทำการตรวจสอบ Mac Address ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันตัวตน และจะทำการ Login เข้าใช้งานระบบ Internet ให้โดยอัตโนมัติ

   เมื่อบุคลากรต้องการขอเพิ่ม Mac Address ให้มาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์โดยนำบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานมาด้วยทุกครั้งหรือดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ http://www.ubru.ac.th/form/Mac%20Address-22.pdf กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำส่งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอลงทะเบียน Mac Address สำหรับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่

Picture12

 

 

ขั้นตอนการติดต่อ

Picture13