คณะผู้บริหาร

 

 

kotchakorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

บุคลากร

 

<!----!>

-->
ชื่อ : นายพัชรพงษ์ สุดถนอม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 045-352000-29 ต่อ 3208
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อ : นางสาวมะลิวรรณ นาคำมูล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 045-352000-29 ต่อ 3200
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อ : นายเอกภพ บุตรศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 045-352000-29 ต่อ 3210
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อ : นายภุชงค์ พรหมลาศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 045-352000-29 ต่อ 3204
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อ : นายธนกฤต ผงผ่าน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 045-352000-29 ต่อ 3211
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.วันเฉลิม พรจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร : 045-352000-29 ต่อ 3209
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
pitsanu  ชื่อ : นายพิษณุ อุตราศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 045-352000-29 ต่อ 3202
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
84063517 783770205468997 4058943437037109248 n ชื่อ : นายจักรพงษ์ หอมเย็น
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 045-352000-29 ต่อ 3203
e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.