ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์คอมพิวเตอร์จะปิดปรับปรุงระบบ  MIS ทั้งหมดเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องควบคุมระบบ จะทำให้ระบบ MIS

ไม่สามารถใช้งานได้ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 24.00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย

ใครที่เฝ้ารอซื้อ iPhone7 และ iPhone7 Plus