นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์คอมพิวเตอร์จะปิดปรับปรุงระบบ  MIS ทั้งหมดเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องควบคุมระบบ จะทำให้ระบบ MIS

ไม่สามารถใช้งานได้ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 24.00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย