ระบบโทรศัพท์ ระบบเคเบิลทีวี และระบบอินเตอร์เน็ตบางจุด

เรียน บุคลากรทุกท่าน เนื่องจากขณะนี้ระบบโทรศัพท์ ระบบเคเบิลทีวี และระบบอินเตอร์เน็ตบางจุด ไม่สามารถใช้งานได้สาเหตุเกิดจากสายไฟเบอร์อาจจะขาดหรือหักข้างใน ในช่วงเวลา 10.00 น. - 12.00 น. ของวันนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการตรวจสอบสายสัญญาณที่ละเส้นจากตึก 1 มาที่ตึก 30 เพื่อหาสาเหตุและสายสัญญาณที่ใช้งานไม่ได้ ซึ่งการตรวจสอบนี้จะทำให้ ระบบอินเตอร์เน็ต ใช้งานไม่ได้เป็นบางจุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และจะเร่งทำการตรวจสอบและซ่อมแซมให้ทุกระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติอย่่างเร็วที่สุด

...ศูนย์คอมพิวเตอร์