RSS

    ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนด้วยคิดไบรท์ และ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Thinker Card เบื้องต้นร่วมกับ 3D-Printer ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย และในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.กชกร เจตินัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และทีมวิทยากรจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก คณะทำงานโครงการฯ ต้องขอขอบคุณทุกส่วนงานที่มีส่วนช่วยให้โครงการนี้เกิดขึ้น

อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 22 ก.พ. - ส. 23 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery