RSS

เมื่อวันที่ วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนด้วยคิดไบรท์ และ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Thinker Card เบื้องต้นร่วมกับ 3D-Printer ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.กชกร เจตินัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และทีมวิทยากรจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายในท้องถิ่นในเข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน สำหรับรุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ขอเรียนเชิญครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากหน้าเว็บไซต์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ cc.ubru.ac.th

อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
อบรม 3D-Printer กับ Kidbright ในวัน ศ. 8 ก.พ. - ส. 9 ก.พ. 2019
อบรม 3D-Printer...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery