RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2 และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2
ค่ายสิ่งประดิษฐ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery