RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2 และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
อบรม ICT โรงเรียนพระปริยติธรรม
อบรม ICT โรงเรี...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery