ติดต่อขอใช้ E-mail

       นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับ E-mail ของมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติเมื่อนักศึกษาได้รายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถตรวจสอบ E-mail ของตนเองได้ที่ระบบจองรายวิชาเรียน reg.ubru.ac.th ซึ่งจะปรากฏชื่อ E-mail ที่มุมบนด้านขวามือในระบบ

       เมื่อนักศึกษามีปัญหาในการใช้งาน E-Mail ของมหาวิทยาลัย ให้มาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาด้วยทุกครั้ง และกรอกข้อมูลแจ้งปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ถูกต้องแล้วนำส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบปัญหา

ตัวอย่างแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนการติดต่อ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี